Reklamace a odstoupení od smlouvy

Reklamace zboží

V případě, že se na zboží projeví závada v záruční době (24 měsíců od data vystavení faktury) je kupující oprávněn zboží reklamovat. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobku nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů.

Reklamaci lze uplatnit zasláním vadného zboží  na adresu prodávajícího Českou poštou jako balík do ruky,  nikoliv dobírkou  (takto vrácené zboží nebude prodejce přebírat).  Zboží se doporučuje zaslat v originálním obalu, řádně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo k jeho dalšímu poškození a musí být kompletní včetně veškerého příslušenství. Zároveň je nutné k zásilce přiložit originál nebo čitelnou kopii dokladu o nákupu (faktury) a podrobný popis závady. O odeslání  reklamovaného  zboží  je kupující povinen předem informovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem, lze použít formulář pro reklamaci zboží.

Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu,  nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. K uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.

Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena pouze v případě uznání reklamace. U neuznaných reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

Prodávající o vyřízení reklamace bude kupujícího informovat e-mailem.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

V případě odstoupení od  kupní smlouvy musí kupující doručit prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení (lze použít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy),  tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, na emailovou adresu: info@ labela.cz a zároveň zboží zašle na adresu sídla firmy. Kupující  uvede své jméno, adresu, telefonní kontakt, č. objednávky, faktury a č. bankovního účtu, na který má být kupujícímu vrácena finanční částka. Vratná částka bude ponížena o náklady spojené se zasláním zboží kupujícímu (o poštovné, doběrečné).

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy musí být zasláno Českou poštou jako balík do ruky,  nikoliv dobírkou  (takto vrácené zboží nebude prodejce přebírat) na adresu prodávajícího  nejlépe v originálním obalu, řádně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození  a musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání. Zároveň je nutné k zásilce přiložit originál nebo čitelnou kopii dokladu o nákupu (faktury) a veškeré dokumenty, týkající se zboží (návod apod.).

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, v případě že dojde k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek

Při splnění všech těchto podmínek bude finanční částka vrácena kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené se zasláním zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující. 

 

Sdílení článku:
Formát souboru neurčen

Formulář pro reklamaci zboží

Typ souboru: file | Velikost souboru: 14KB | Počet stažení: 429x

Formát souboru neurčen

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Typ souboru: file | Velikost souboru: 13KB | Počet stažení: 420x

Autor: Admin | Počet přečtení: 1846x


Kontaktní informace

Libuše Skácelová
Na Kopci 1842
739 34  Šenov

 

Tel: +420 722 508 727

E-mail: info@labela.cz

www.labela.cz

 

Provozní doba PO-PÁ 9:00 - 17:00

Platební systémy:

  • dobírkou
  • bankovním převodem